CIEPŁE SKARPETY >

Skarga

Otrzymałeś niekompletny lub inny produkt?

Jeśli otrzymałeś inny produkt niż zamawiałeś lub jeśli opis na paragonie nie zgadza się z opisem produktu, skontaktuj się z naszym działem reklamacji pod adresem e-mail info@ benami.cz. Skontaktuj się z nami również wtedy, gdy produkt jest niekompletny lub ma żadnych wad.

Produkt niekompletny

- numer zamówienia lub faktury | załączyć zdjęcie etykiety z numerem produkcji i produktu | opis czego brakuje

Produkt zastępczy

- numer zamówienia lub faktury | załączyć zdjęcie etykiety z numerem produkcji i produktu | opis produktu, który został do Ciebie dostarczony

Pracownicy działu reklamacji skontaktują się z Tobą jak najszybciej i doradzą jak najszybciej i bez zbędnych dodatkowych kosztów rozwiązać zaistniałą sytuację.

Przy odbiorze przesyłki sprawdź jej opakowanie i stan produktu. Jeśli już po odbiorze wiadomo, że przesyłka nie jest w porządku, nie odbieraj go od przewoźnika.

Jak postępować w przypadku reklamacji.

Zapakuj produkt, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. W celu szybkiej identyfikacji zalecamy dołączenie do towaru kopii dokumentu sprzedaży (faktury) oraz listu przewodniego, w którym opiszesz wadę towaru.

Druga opcja: Po prostu zrób zdjęcie produktu, na którym widoczna jest wada i wyślij je na nasz e-mail info@benami.cz